Blogg

Så här ofta känner sig Eskilstunas ungdomar sig lugna och avslappnade!

Liv och Hälsa gjorde en enkätundersökning 2017 om barn och ungas levnadsvanor, livsvillkor och hälsa i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Eskilstunas ungdomar i årskurs 7 upplevdesunset-3087670_1920 51% av tjejerna och 72% av killarna att de kände sig lugna och avslappnade mer än en gång i veckan. Hos de som går i årskurs 9 upplevde 49% av tjejerna och 71% att de kände sig avslappnad mer än en gång i veckan. I årskurs 2 i gymnasiet minskade känslan av att vara lugn eller avslappnad till 42% hos tjejerna och 68% hos killarna.

Liv & Hälsa ung 2017

Så här stressade är Eskilstunas ungdomar!

Landstinget Södermanland har som mål år 2025 att vara Sveriges friskaste landsting. Liv och Hälsa gjorde en enkätundersökning 2017 om barn och ungas levnadsvanor, livsvillkor och hälsa i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 i gymnasiet. Sedan 1990-talet har ungdomarna haft en sämre hälsoutveckling, speciellt när det rodeo-2003194_1920kommer till den psykiska hälsan.

Stressen ökar desto äldre ungdomen blir
För ungdomarna i årskurs 7 så är det enligt undersökningen 54% av tjejerna som känner sig stressade mer än en gång i veckan. För pojkar är siffran 41%.

I årskurs 9 uppger 65% av tjejerna att de känner sig stressade minst en gång i veckan, När det gäller pojkar upplever 45% sig stressade.

För ungdomarna som går i gymnasiet så ökar stressen ytterligare jämfört med de som går på högstadiet. I årskurs 2 på gymnasiet rapporterade 78% av tjejerna att de upplever sig stressade någon gång i veckan och för pojkar så är det 50%.

Liv & Hälsa ung 2017