Massage för barn/ungdom

Genom mitt arbete som psykiatrisjuksköterska inom Barn och ungdomspsykiatrin har jag funderat kring hur vi kan förebygga samt lindra psykisk åkomma hos barn och ungdomar som är allt mer stressade. Massage får barn / ungdomen att känna sig sedda och bekräftade. Studier visar att beröring och massage är viktigt för barnets utveckling. Barnmassage ger ett mer harmoniskt och mindre stressat barn. Idag finns det flera studier som visar att barn som fått massage i skola är lugnare och mer socialt mogna. Barn och ungdomar som fick massage fungerade bättre tillsammans med sina kamrater och klagade mindre hemma över kroppsliga besvär. Massage visar att kontakt och beröring av huden har betydelse för vår självuppfattning och formandet av den egna identiteten.

Hur går barn / ungdoms massage till?

Jag kommer hem till er inom Eskilstunaområdet. Innan massage ges till barnet är det viktigt att alltid fråga om barnet vill ha massage. När de själva får välja om de vill ha massage ökar deras självbestämmande och integritet över sin kropp. De lär sig även att säga nej till beröring om de inte vill ha den.

Barnmassage ges till barn över 8 år. Barnmassage ges till de mindre barnen tillsammans med olika sagor. Barn som har svårare med beröring kan massage ske genom olika massageinstrument tills de vant sig med beröringen. Barnmassagen omfattar mest olika strykningar för att gå igång oxytocinsystemet. Föräldrarna till mindre barn får också en genomgång hur de kan massera mellan massagetillfällena och är med i rummet när barnet får massage.

Massage till ungdomar ges den under samma princip som hos vuxna. Om behov finns kan även massageinstrument användas tills ungdomen vant sig vid beröring. Ungdomen kommer i sällskap av en förälder.

Pris

Barnmassage 30 min 400kr (om barnet inte vill ta emot massage vid besöket utgår endast resekostnader)

Boka tid

Wisemind
Cecilia Nyberg
Mail: cecilia.nyberg@wisemind.nu
Telnr 0766-343401