Massage för barn

Genom mitt arbete som psykiatrisjuksköterska inom Barn och ungdomspsykiatrin har jag funderat kring hur vi kan förebygga samt lindra psykisk åkomma hos barn och ungdomar vilka som är allt mer stressade. Massage får barn att känna sig sedda och bekräftade. Studier visar att beröring och massage är viktigt för barnets utveckling. Barnmassage ger ett mer harmoniskt och mindre stressat barn. Idag finns det flera studier som visar att barn som fått massage på dagis och skola är lugnare och mer socialt mogna. Barn som fick massage fungerade bättre tillsammans med sina kamrater och klagade mindre hemma över kroppsliga besvär. Massage visar att kontakt och beröring av huden har betydelse för vår självuppfattning och formandet av den egna identiteten.

Hur går barnmassaget till?

Innan massage ges till barnet är det viktigt att alltid fråga om barnet vill ha massage. När de själva får välja om de vill ha massage ökar deras självbestämmande och integritet över sin kropp. De lär sig även att säga nej till beröring om de inte vill ha den.

Barnmassage ges till de mindre barnen genom olika sagor. Barn som har svårare med beröring kan massage ske genom olika massageinstrument tills de vant sig med beröringen. Barnmassagen omfattar mest olika strykningar för att gå igång oxytocinsystemet. Föräldrarna får också en genomgång hur de kan massera mellan massagetillfällena. Massage till äldre barn ges den under samma princip som hos vuxna. Wisemind har patientförsäkring genom Komplementärmedicinska Riksförbund 

Pris

Barnmassage 20 min 250kr (om barnet inte vill ta emot massage vid besöket utgår ingen kostnad för det)

Boka tid

Wisemind
Cecilia Nyberg

Besöksadress:
Lohegatan 36
63355 Eskilstuna
Mail: cecilia.nyberg@wisemind.nu
Telnr 0736156480